Hongarije Huis Kopen
 

Kooproces

 Belangrijk om te weten is dat iedereen met een EU paspoort kan kopen in Hongarije. Er zijn wat restricties, maar een van de grondregels is dat iedere EU burger in een ander land kan kopen. Dus als Nederland of Belgisch staatsburger kunt u prima onroerend goed in Hongarije kopen.

Uiteraard begint het gehele proces met het gaan bekijken van de woning(en). Als u interesse heeft in ons aanbod dan nodigt Hongaars huis u graag uit om te komen kijken. U gaat dan  samen met onze mensen ter plaatse kijken. Op deze manier krijgt u een goed beeld van het gebied en het aanbod en kunt u goed bepalen of deze omgeving u gaat bevallen.

Na bezichtiging maakt u uw keuze en start de feitelijke koopprocedure. Eerste stap zal de prijsonderhandeling zijn. Hongaars Huis heeft de prijzen op een redelijk niveau. Wij overtuigen de verkopers ervan de prijzen niet te hoog te stellen want dan is er sowieso geen interesse. Uiteraard is er altijd wat ruimte om te onderhandelen, maar beperkt.

Uiteindelijke is er dan overeenstemming over de prijs en dan is het nog belangrijk om te weten hoe het met het eigendomsrecht van de woning is. Een taak van de advocaat waar we mee samenwerken.

Hiervoor vraagt de advocaat bij het kadaster een eigendomsbewijs (tulajdoni lap) op. Uit dit eigendomsbewijs blijkt onder andere wie de rechtmatige eigenaar is, of er hypothecaire lasten zijn, wat de exacte oppervlakte van het perceel is en of er recht van overpad geldt. Dit bewijs mag niet  ouder zijn dan 30 dagen.

Als dat allemaal in orde is kunnen de contracten worden opgemaakt en dat is in Hongarije een taak van de advocaat. Een simpel contract kan al volstaan. Koper- en verkopersgegevens en de informatie van de woning, de afspraken omtrent de betaling en het aanwijzen van de advocaat om de inschrijving in het kadaster te doen. In grote lijnen is dat het wel. Afhankelijk van de afspraken kan ervoor gekozen worden een voorlopig koopcontract met ontbindende voorwaarden op te stellen of direct te kiezen voor een definitief koopcontract. Als alles iedereen duidelijk is wordt direct een definitief koopcontract opgesteld.

In het contract wordt ook vermeld dat de advocaat belast wordt met het uitvoeren van de overdracht op naam van de koper. Hiertoe contrasigneert de advocaat het contract en stuurt hij deze naar het kadaster. Het kadaster schrijft daarop de nieuwe eigenaar in in het kadaster.

Betreffende de betaling kan het zijn dat er een aanbetaling wordt afgesproken op basis van een voorlopig koopcontract waarbij dan binnen een afgesproken periode (meestal 30 dagen) een definitief contract wordt ondertekent. Bij het ondertekenen wordt ook de betaling gedaan. Als er een voorlopig contract is dan een aanbetaling en bij het definitieve contract uiteindelijk de totale betaling.

Bij het kopen van een woning (of perceel grond) binnen de bebouwde kom zijn er geen restricties. U kunt kopen wat u wilt. Buiten de bebouwde kom is er echter een regel van toepassing op de landbouwgoederen. De basisregel hier is dat een buitenlander niet meer dan 10.000 m2 op naam kan kopen. Percelen van meer dan 10.000 m2 moeten dus met meerdere personen gekocht gaan worden. Er zijn uitzonderingen op de regel, maar dan moet u bijvoorbeeld kunnen aantonen dat u al meerdere jaren een boerenbedrijf uitoefent. Voor de aankoop van landbouwpercelen is geldt een aparte procedure. Als u dus een tanya koopt, dan kan een Hongaar het recht van eerste koop hebben. Wordt zelden of eigenlijk nooit gebruik van gemaakt, maar de regel is wel dat het 60 dagen duurt voor een buitenlander de goedkeuring krijgt om zo een object te kopen. Na deze 60 dagen is er nog een kantoor van de wetgever (meestal kadaster) die kijkt of alles goed gegaan is en of een buitenlander dit wel mag kopen. Dat kan nog eens 60 dagen duren, dus alles bij elkaar 60 + 60+ nog wat dagen voor de post, het heen en weer sturen, maar vooral ook het passeren van alle procedures kan het zomaar een 4 – 9 maanden duren voor u definitief eigenaar zult zijn.

Als laatste komt dan nog de overdrachtsbelasting. Bij het verkrijgen van het eigendom moet u overdrachtsbelasting betalen. Deze aanslag van de overdrachtsbelasting wordt door de Hongaarse Belastingdienst (APEH) bepaald en u krijgt de aanslag binnen 3-6 maanden na de koop.  De overdrachtsbelasting bedraagt momenteel 4 % van het koopbedrag.

Belangrijke is nog om te weten dat een koopcontract ondertekenen gewoon vanuit uw eigen huis kan. U hoeft niet meer persoonlijk in Hongarije te zijn. De Advocaat zoekt via Skype contact, u vertelt in te stemmen met de aankoop, u ondertekent de papieren en stuurt de papieren naar de verkopers. Die doen hetzelfde en sturen het door naar de advocaat. Zodra die dan ook getekend heeft is het officieel en heeft u uw Hongaars Huis gekocht. Daarna volgt dan de betaling en kunt u de sleutels gaan ophalen.